همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

ایجاد مزارع دریایی با استفاده از قفس های پرورش آبزیان، محور مهم توسعه آبزی پروری در ایران

همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

ایجاد مزارع دریایی با استفاده از قفس های پرورش آبزیان، محور مهم توسعه آبزی پروری در ایران

همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

به وبسایت irancageculture 2018 خوش آمدید! این صفحه متعلق به فعالین پرورش آبزیان در قفس و مرتبطین با مزارع دریایی می باشد.

بایگانی

لیست مدعوین

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۸ ق.ظ

مدعوین خارجی همایش بین المللی پرورش ماهی  در دریا 2018 در ایران:


دریافت لیست مدعوین

۹۷/۰۴/۰۳
محمد ابراهیم اسماعیلی