همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

ایجاد مزارع دریایی با استفاده از قفس های پرورش آبزیان، محور مهم توسعه آبزی پروری در ایران

همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

ایجاد مزارع دریایی با استفاده از قفس های پرورش آبزیان، محور مهم توسعه آبزی پروری در ایران

همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

به وبسایت irancageculture 2018 خوش آمدید! این صفحه متعلق به فعالین پرورش آبزیان در قفس و مرتبطین با مزارع دریایی می باشد.

بایگانی

مدعوین خارجی همایش بین المللی پرورش ماهی  در دریا 2018 در ایران:


دریافت لیست مدعوین

۰۳ تیر ۹۷ ، ۰۱:۲۸
محمد ابراهیم اسماعیلی

دبیر همایش بین المللی پرورش ماهی در دریا 2018 (پرورش ماهی در قفس) از برگزاری موفق این همایش درسیزده تیرماه سال جاری در اتاق بازرگانی واقع در تهران خبر داد.

محمد ابراهیم اسماعیلی با بیان اینکه این همایش در پی برگزاری موفق همایش میگو در 6 خرداد سال 95 با عنوان Iranshrimp2016 با حضور 23 مدعو از خارج کشور و 130 شرکت مرتبط داخلی برگزار گردید، گفت: نشستی اختصاصی آبزی پروری در دریا تحت عنوان IranCageCulture 2018 با حضور 19 مدعو از 14 شرکت خارجی و 280 مهمان داخلی در روز 13 تیر سال جاری برگزار شد. شرکت های مدعو از کشورهای فرانسه، ایتالیا، ترکیه، استرالیا، نروژ، ژاپن، مالزی و جزایرفارو(دانمارک) بودند که با هزینه خود در این همایش حضور یافتند. فایل کلیه سخنرانی ها در این تارنما تقدیم شده است.۰۳ تیر ۹۷ ، ۰۰:۵۸
محمد ابراهیم اسماعیلی